Public Relations
Corporate Identity a Corporate Design
Web Design, komplexné služby pri vytváraní web stránok
Eventy, tlačové konferencie, výstavy, od prípravy až po samotnú realizáciu
Reklamné a darčekové predmety

Webdizajn

Internet sa stal jedným z najvýznamnejších médií dnešnej doby. Mať webovú stránku už nie je prestíž, ale nevyhnutnosť. Pracujeme s najmodernejšími technológiami, sledujeme trendy, dodržiavame štandardy.

Web ako základ marketingu

Internet je našou každodennou súčasťou, zdrojom informácií, zábavy ale aj príjmov. Propagácia formou webovej stránky sa stala najdôležitejším spôsobom zviditeľňovania sa na trhu. Web stránka ako marketingový nástroj je ďaleko efektívnejšia než iné formy reklamy. Dostupnosť 24 hodín počas celého roka a zanedbateľné náklady vzhľadom na mieru dosahu na cieľovú skupinu z nej robí kráľa na poli reklamy.

Kvalita navonok aj vo vnútri

Tvorba webových stránok nie je len o príjemnom grafickom dizajne. Rovnako dôležité je aj to, čo máte pod kapotou. Dávame dôraz na validný a sémantický kód, prehľadnú štruktúru, intuitívne ovládanie a kvalitný obsah. Svoju webovú stránku tvoríte spolu s nami, aby výsledok skutočne odpovedal predstavám a potrebám vašich zákazníkov a vás samotných.

Servis a služby

Webdizajn ide ruka v ruke s ďalšími službami ako je vývoj webových aplikácií a SEO optimalizácie. V rámci podporných služieb našim klientom ponúkame cenovo dostupný webhosting, servis a aktualizácie webových stránok, analýzy a audity, registráciu a správu domén.

SEO optimalizácie

Dnes si už každodenný život nevieme predstaviť bez internetu. Po celom svete denne pristupujú k internetu milióny ľudí. Milióny vašich potencionálnych klientov. Ako osloviť také množstvo s vašou ponukou?

Optimalizácia pre webové vyhľadávače alebo skrátene SEO je metóda budovania webovej prezentácie tak, aby sa zobrazovala na prvých miestach vo svetových (Google, MSN Live, Yahoo) a slovenských vyhľadávačoch (Zoznam, Centrum, Atlas). Podľa prieskumov až 90% ľudí hľadá na internete informácie pomocou vyhľadávačov, preto dobrá pozícia vo výsledkoch vyhľadávania je kľúčom k vyššej návštevnosti.

Ako funguje SEO?

Vyhľadávače používajú na prehľadávanie internetu mechanizmy, ktoré skúmajú obsah a kód vašej stránky. Všetky získané informácie vyhodnocujú a priradzujú im určitú hodnotu (napr. Google PageRank). Ak pri hľadaní informácií zadáme skupinu kľúčových slov, vyhľadávač vyberie a zoradí stránky s najvyššou hodnotou pre dané kľúčové slová. Problém nastáva ak z vašej stránky nie je možné vyčítať jej obsah. Vďaka SEO optimalizácií dokážeme všetky tieto prekážky odstrániť, vybrať vhodné kľúčové slová a postarať sa tak o dobrú pozíciu vo vyhľadávačoch.

SEO a reklamné kampane na internete

Reklamné kampane sú efektívnym nástrojom ako dostať do povedomia vašu webovú stránku. Pri každej reklamnej kampani si je dôležité uvedomiť jeden zásadný rozdiel. Reklamná kampaň je finančne náročná a krátkodobá. Má okamžitý efekt. Efekt dobre spracovanej SEO optimalizácie sa dostaví až po niekoľkých mesiacoch, ale dokáže umiestniť webovú stránku na prvé pozície dlhodobo za zlomok nákladov.

Ako prebieha SEO optimalizácia?

 • SEO audit a analýza - Každá optimalizácia musí začínať analýzou. Bez komplexnej analýzy nie je možné efektívne budovať internetový marketing.
 • analýza kľúčových slov - Podľa charakteru projektu vyberieme sadu kľúčových slov. Kvalitná analýza kľúčových slov je základným krokom. Zle definované kľúčové slová dokážu viac uškodiť ako pomôcť.
 • stanovenie stratégie - Na začiatku je dôležité stanoviť si stratégiu a cieľ. Pre každého klienta vytvárame dlhodobú stratégiu podľa jeho finančných a technologických možností.
 • SEO copywriting - Vždy je rozhodujúci obsah. Kvalitne spracovaný text rozhoduje o tom či si návštevníka udržíte a získate klienta. Texty na webovej stránke sú rovnako dôležité aj pre vyhľadávače.
 • optimalizácia webovej stránky - Celú vašu stránku "prekopeme" od základov, aby sme odstránili všetky prekážky pre vyhľadávače.
 • budovanie spätných odkazov - Kvalitné odkazy sú na nezaplatenie. Čím viac ich získate, tým lepšej pozícii sa môžte tešiť.

Outsourcing informačných technológií

Outsourcing je efektívna metóda spravovania informačných technológií určená pre každého kto si uvedomuje, že informačné technológie sú len nástrojom na dosahovanie firemných cieľov. Vanner Solutions, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov outsourcing v oblasti výpočtovej technológie, programového vybavenia a manažovania IT projektov.

Prečo Outsourcing?


Máte v spoločnosti niekoľko desiatok počítačov? Určite sa vám už stalo, že sa z času na čas niektorý z nich pokazil a potrebovali ste niekoho, kto by sa na to pozrel. Práve v takýchto prípadoch spoznáte skutočnú silu outsourcingu. Máte dve možnosti, buď prijmete nového človeka, ktorý sa bude starať o vaše počítače, ktorý bude chcieť svoj plat bez ohľadu na to, či sa nejaký počítač pokazil alebo len celý mesiac surfoval po internete, alebo si najmete outsourcingovú spoločnosť, ktorá v prípade potreby príde, opraví váš počítač a odíde. Cieľom outsourcingu je umožniť klientom plne sa venovať ich podnikateľskej činnosti a vedľajšie činnosti prenechať odborníkom - nám.

Výhody Outsourcingu

 • úspora nákladov na manažment, koordináciu a odstránenie skrytých výdajov na informačné technológie
 • kvalifikované služby odborníkov, ktorých by inak musela spoločnosť nielen platiť, ale aj zaškoliť a investovať do ich ďalšieho rozvoja
 • nepretržitá dostupnosť počas celého roka
 • zákazník nemusí mať vlastných zamestnancov, vďaka čomu môže naplno využiť personálne zdroje pre svoj hlavný biznis
 • dokážeme flexibilne reagovať na nové požiadavky a efektívne riešiť krízové situácie
 • umožňuje naplno sa venovať svojmu biznisu