SÍDLO SPOLOČNOSTI

Vanner Solutions, s.r.o.
Tupého 21, 831 01 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTNÉ ÚDAJE

tel.: +421 903 720 686
e-mail: info@vanner.sk

REGISTRAČNÉ A BANKOVÉ ÚDAJE

IČO: 44 405 600
IČ DPH: SK 2022 690 439
č.ú.: 26 25 753 853/1100